در احکام توسط

1 پاسخ

توسط
پاسخ مراجع تقلید به این سوال:

آیت الله خامنه ای:

با توجه به اهمیت خاص نمازهاى یومیه و تأکید زیادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار ادارى نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولى باید به‌گونه‌‏اى مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله‌‏اى براى به تأخیرانداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان نشود.

آیت الله سیستانی:

اگر به موجب قرارداد کارمندی ملزم به ترک چنین کارهایی در وقت اداری نباشید اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

با توجه به این که اقامه نماز وقت چندانی نمی خواهد در صورتی که فقط به انجام نماز قناعت می کنید، اشکالی ندارد.

آیت الله مظاهری :

شرکت در نماز جماعت و اقامۀ نماز اوّل وقت بسیار فضیلت دارد و ترک محلّ کار به این اندازه جایز است؛ امّا باید بیش از وقت نماز، ارباب رجوع را معطّل نگذارند.

آیت الله دوزدوزانی تبریزی:

مسلمان مامور است که نماز را در اول وقت بخواند و در بعضی از موارد باید اهم و مهم را مراعات کرد.

آیت الله گرامی قمی:

اگر مراجعین هستند و معطل هستند کار آنها مقدم است.

آیت الله نوری همدانی:

نماز اول وقت اولی است.

آیت الله علوی گرگانی:

چنانچه قانون کلی اداره آن باشد که موقع نماز کار تعطیل شود و نماز خوانده شود و یا ارباب رجوع در این ساعات بسیار کم باشد نماز مقدم است اما اگر قانونی توسط مدیر اداره گذاشته نشود و یا تعطیل بودن کار در این ساعت به اطلاع عموم ارباب رجوع نرسیده باشد باید به کار ارباب رجوع رسیدگی شود و سپس نماز خوانده شود.

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....